Foto / Vjenčanja

Lea & Leo


Ljubav je igra za dvoje u kojoj oboje mogu pobijediti. (Eva Gabor)

“Mi, ljudi, bojimo se izgubiti, bojimo se ne uspjeti u poslu. Bojimo se, jednom riječju, ne uspjeti. Ali Bog, koji je jedini velik, nije se toga bojao. Postao je jedan od nas, postao je mali da nas učini velikima. Postao je siromašan da nas učini bogatima. Božić nas uči da su velike stvari nešto što je prolazno u životu; Bog nam je pokazao koja je istinska veličina – postati mali, živjeti za druge.

U Isusu je došao k nama da nas spasi, došao je k tebi da te silno ljubi, i vi nam pokažite kako je živjeti lijepo kada se živjeti zna. Ljubav je ono što pokreće.
Želim završiti jednom malom misli: neka vam dom bude dom molitve. Danas vidim sretne ljude koji mole. To je recept oduvijek. I učite uvijek od križa i u dobru i u zlu, i u zdravlju i u bolesti ljubiti jedno drugo. Amen.“